Αποτελέσματα Προγράμματος «Ενίσχυσης ΜΜΕ στους τομές Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπόριο – Υπηρεσίες». Print

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών & Δικτύων, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, 25.045 αιτήσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,756.042,033€ με αιτούμενη επιχορήγηση 1.568.117,07€, έναντι 456 εκατ. που είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. Δηλαδή υπερκαλύφθηκε 4 φορές περίπου.

 

Κατανομή προτάσεων ανά κλάδο

 

Είδος

Αριθμός

Προϋπολογισμός

Νέες

Υπό σύσταση

Υφιστάμενες

Εμπόριο – Υπηρεσίες

11.172

860.582,16

3.806

4.731

14.508

Μεταποίηση

6.325

1.164.620

     

Τουρισμός

5.548

1.730.042

     
           

ΚΡΗΤΗ

1.722

253.733

     

%

7,47%

6,75%