ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER Print

Για την υποβολή προτάσεων του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα του ΟΑΔΥΚ Α.Ε. : Όαση, Νέας Κυδωνίας, 73100 Χανιά και στην δ/νση Μ.Πορτάλιου 5-7, 74100 Ρέθυμνο.

Για αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα LEADER επισκευτήται την ηλεκτρονική δ/νση www.oadyk.gr

Last Updated on Thursday, 17 February 2011 17:24